Onze diensten

Boortechnieken

Bij grondboringen worden diverse technieken aangewend, aangepast aan de te bereiken diepte en de verwachte grondlagen.


Lees meer

Instrumentatie

In kader van monitoring hebben we ervaring met het plaatsen van verschillende soorten meetinstrumenten in het boorgat.


Lees meer

Pompproeven - Slugtesten

Plaatsing van de nodige pompputten en peilbuizen, meestal aan de hand van spoelboringen.


Lees meer