Pompproeven - Slugtesten

Neem via onderstaande knop gerust vrijblijvend contact op. 

Contacteer ons

Pompproeven - Slugtesten

Voor hydrogeologisch onderzoek en het opmaken van bemalingsstudies kan een pompproef uitgevoerd worden. Hiervoor worden de nodige pompputten en peilbuizen geplaatst, meestal aan de hand van spoelboringen.

Via slugtesten kan de doorlatendheid en de opslagcapaciteit van een grondlaag gemeten worden.

 

Vraag aan