Instrumentatie

Neem via onderstaande knop gerust vrijblijvend contact op.

Contacteer ons

Instrumentatie

Wij zijn ervaren in het plaatsen van meetinstrumenten. Volgende instrumenten kunnen in het boorgat geplaatst worden:

  • Peilbuizen
  • Piëzocellen
  • Inclinometers
  • Extensometers
  • Grondwaterdrukcellen (divers)

Peilbuizen worden geplaatst om grondwaterdrukken te meten in doorlatende zandige grondlagen. Piëzocellen worden toegepast in slecht doorlatende silt- en kleilagen.

Inclinometers en extensometers worden ingezet om horizontale en verticale bewegingen van grond- en/of funderingsmassieven te monitoren bij constructiewerken, ontgravingen en ophogingen.

Grondwaterdrukcellen of divers worden geplaatst om het waterniveau in een peilbuis langdurig te meten.


Vraag aan