Image

Grondverzet

Wanneer het gaat om een klein volume uitgegraven grond (minder dan 250 m³), moet in het Vlaamse Gewest enkel een onderzoek gebeuren wanneer de gronden afkomstig zijn van risicolocaties. Bij grotere werken, waarbij het grondverzet meer dan 250 m³bedraagt, is een onderzoek naar de kwaliteit van de uit te graven bodem altijd verplicht. De resultaten van dat onderzoek zullen in een technisch verslag worden vermeld. Geolab kan als bodemsaneringsdeskundige voor u technische verslagen opstellen, conform de richtlijnen vermeld in de code van goede praktijk. Met behulp van dit technisch verslag kan dan bepaald worden waar men de uitgegraven bodem opnieuw kan gebruiken. De tekst van de reglementering, alsook meer concrete informatie vindt u terug op de website van OVAM (www.ovam.be) onder de rubriek "grondverzet".