Image

Bodemluchtmetingen

Bodemluchtanalyses kunnen veel informatie verzamelen over het bodemmilieu. Door middel van bodemluchtbemonsteringen en -analyses is het mogelijk vluchtige stoffen te onttrekken uit de bodemlaag boven het grondwater en tevens de concentratie van deze vluchtige stoffen in de bodemlucht te bepalen. Hierdoor kan een doelgerichte boor- en monsternamecampagne opgesteld worden. Deze techniek kan ook gebruikt worden om de voortzetting van bodemsaneringen te onderzoeken. Bodemluchtbemonsteringen, uitgevoerd door Geolab, beperken de impact op het te onderzoeken terrein.