Image

Instrumentatie

Geolab heeft ervaring met de installatie van inclinometers, extensometers, piëzocellen etc. in boorgaten.

Het plaatsen van inclinometers en extensometers wordt toegepast voor monitoring van de effecten van het boren van tunnels, ontgravingen en ophopingen. Voor monitoring van horizontale verplaatsingen van verschillende grondlagen worden inclinometers geplaatst. Voor verticale bewegingen (zettingen) worden extensometers geplaatst.

Piëzocellen worden geplaatst in boorgaten voor het opmeten van grondwaterspanningen.