Image

Buiten gebruik stellen van grondwaterwinningsput

Vooraleer tot het opvullen van een grondwaterwinningsput wordt overgegaan dienen de eventuele pomp en toebehoren te worden verwijderd. In heel uitzonderlijke gevallen of indien de put gelegen is in een beschermingszone II van een drinkwaterwinning, dient de verbuizing uitgeboord te worden. Het gespecialiseerd personeel van Geolab zal vervolgens de boorput opvullen met een cement-bentonietslurry en de opgevulde putbuis afwerken aan het maaiveld. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Afdeling Water van de Vlaamse Gemeenschap.