Image

Boringen, Kernboringen, Geoprobe

In het kader van geologisch en milieukundig onderzoek verricht Geolab grondboringen tot grote diepte.

De verkenning van de geologische opbouw van de ondergrond en van zijn geotechnische eigenschappen vereist de ontname van geroerde of ongeroerde grondmonstersdoor middel van uiteenlopende boortechnieken.

Volgende boortechnieken kunnen uitgevoerd worden in eigen beheer door middel van het machinepark van Geolab, bestaande uit 6 boormachines:

  • Droogboringen
  • Pulsboringen
  • Spoelboringen
  • Ramgutsboringen
  • Diagrafieboringen
  • Kernboringen in harde (rots)formaties

Geolab beschikt eveneens over handboorapparatuur voor het uitvoeren van boringen op terreinen die niet toegankelijk zijn voor machinale boringen. Een ruim gamma aan handboren (Edelman-, grind-, combinatie-, riverside-, guts-, klei-, pulsboren) worden gehanteerd om in de meeste diverse grondsoorten met de hand monsters te kunnen nemen.

Met behulp van de Geoprobe kan Geolab injecties van chemische oxidanten of koolstofbronnen uitvoeren in het kader van bodemsaneringsprojecten met respectievelijk chemische oxidatie of gestimuleerde natuurlijke afbraak als bodemsaneringstechniek.