Image

Erkenningen

Geolab is erkend door de Vlaamse Minister van Leefmilieu als bodemsaneringsdeskundige type 2. Dit is de hoogste erkenningsklasse, waardoor Geolab alle bodemonderzoeken (oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken) mag uitvoeren evenals het opstellen van bodemsaneringsprojecten en het opvolgen en begeleiden van saneringswerken.

Tevens bezit Geolab ook de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Geolab is erkend aannemer boringen G1. Deze erkenning werd afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap.

Geolab bezit als aannemer voor boringen ook het VCA-certificaat. Dit certificaat toont aan dat Geolab voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.